• 1-bat buoc chuyen giao.jpg
  • 2-technology transfer.jpg
  • 3-tpqt.jpg
  • 4-huong dan mon tpqt.jpg
  • 5-nhap mon tdst.jpg
  • 6-giai thich phap luat.jpg
  • 7-giao trinh shtt.jpg
  • 8-giao trinh tpqt-1.jpg
  • giao trinh 9-tpqt2.jpg

Danh sách đại diện SHCN (Cá nhân)

Thứ tư, 09 Tháng 4 2014 18:44
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SHCN
(Cập nhật đến ngày 12/02/2014)
STT Họ tên Số chứng chỉ Quyết định cấp Ngày cấp chứng chỉ Trình độ chuyên môn Trường đào tạo
1 Nguyễn Kim Na 01-2007/CCĐD 365/QĐ-SHTT 31/5/2007 Kỹ sư Máy tàu thủy ĐH Giao thông vận tải
2 Nguyễn Thị Sinh 02-2007/CCĐD 366/QĐ-SHTT 31/5/2007 Cử nhân Triết học ĐH Tổng hợp TP.HCM
3 Trần Đoàn Cát 03-2007/CCĐD 368/QĐ-SHTT 31/5/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật TP.HCM
4 Nguyễn Viết Thắng 04-2007/CCĐD 370/QĐ-SHTT 31/5/2007 Kỹ sư Kinh tế xây dựng ĐH Giao thông vận tải
5 Lê Quang Minh                          05-2007/CCĐD 372/QĐ-SHTT 31/5/2007 Cử nhân Luật học, Kỹ sư Tự động hoá ĐH Luật HN, ĐH đường sắt Matxcơva
6 Lê Quốc Chiến                            06-2007/CCĐD 373/QĐ-SHTT 31/5/2007 Cử nhân Luật học, Vật lý ĐH Quốc gia HN
7 Đặng Thị Hiếu Hạnh                  07-2007/CCĐD 374/QĐ-SHTT 31/5/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
8 Nguyễn Đức Thắng 08-2007/CCĐD 375/QĐ-SHTT 31/5/2007 Kỹ sư CN hoá học ĐH Bách khoa HN
9 Nguyễn Thị Ngọc Bích 09-2007/CCĐD 377/QĐ-SHTT 31/5/2007 Cử nhân Luật, cử nhân tiếng Nga ĐH Luật HN, ĐH Ngoại ngữ
10 Trần Ngọc Sơn 10-2007/CCĐD 379/QĐ-SHTT 31/5/2007 Kỹ sư ĐH Bách khoa Craxnôđa
11 Nguyễn Thanh Diệu 11-2007/CCĐD 380/QĐ-SHTT 31/5/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
12 Đặng Việt Anh 12-2007/CCĐD 381/QĐ-SHTT 31/5/2007 Cử nhân Luật KT và luật QT ĐH Luật HN
13 Lê Truân Chiên 13-2007/CCĐD 383/QĐ-SHTT 31/5/2007 Cử nhân công nghệ sinh học Đại học Khoa học tự nhiên
14 Trần Đức Sơn 14-2007/CCĐD 507/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân luật Đại học Quốc gia Hà Nội
15 Quách Minh Trí 15-2007/CCĐD 508/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân Ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ
16 Trần Văn Trúc 16-2007/CCĐD 510/QĐ-SHTT 22/6/2007 Kỹ sư máy ĐH Hàng hải Australia
17 Trần Văn Sơn 17-2007/CCĐD 512/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân Luật kinh tế ĐH Tổng hợp Martin Luther
18 Dương Thành Long 18-2007/CCĐD 514/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân QHQT HV Quan hệ quốc tế
19 Bùi Thị Thanh Ngọc 19-2007/CCĐD 515/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân Luật Kinh tế ĐH Luật HN
20 Nguyễn Huỳnh Dân 20-2007/CCĐD 516/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật TPHCM
21 Đỗ Thượng Ngãi                        21-2007/CCĐD 518/QĐ-SHTT 22/6/2007
22 Nguyễn Văn Giáp 22-2007/CCĐD 519/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân Luật quốc tế Học viện QHQT Matxcơva
23 Bùi Vũ Thiên Hương                  23-2007/CCĐD 529/QĐ-SHTT 22/6/2007
24 Nguyễn Bích Ngọc 24-2007/CCĐD 521/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân luật học ĐH Tổng hợp HN
25 Nghiêm Thị Phương Thảo 25-2007/CCĐD 522/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân Văn học ĐH Tổng hợp HN
26 Nguyễn Thị Thu Hồng 26-2007/CCĐD 523/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
27 Lê Văn Long                              27-2007/CCĐD 524/QĐ-SHTT 22/6/2007
28 Đỗ Ngọc Huyền 28-2007/CCĐD 525/QĐ-SHTT 22/6/2007 Kỹ sư CNSX và gia công các chất trùng hợp ĐH Hoá-Công nghệ Tiệp Khắc
29 Bùi Quốc Bình 29-2007/CCĐD 526/QĐ-SHTT 22/6/2007 Kỹ sư Công nghệ thực phẩm ĐH Bách khoa HN
30 Nguyễn Dũng Tiến 30-2007/CCĐD 527/QĐ-SHTT 22/6/2007 Kỹ sư điện khí hoá và cung cấp điện ĐH Bách khoa HN
31 Lê Ngọc Anh 31-2007/CCĐD 528/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
32 Hoàng Mạnh Hùng 32-2007/CCĐD 529/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân QL Hành chính ĐH DLQL và KD
33 Lê Trọng Quang 33-2007/CCĐD 530/QĐ-SHTT 22/6/2007 Kỹ sư QLSXKD công nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân
34 Vũ Thị Lâm Phương 34-2007/CCĐD 531/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân luật học ĐH Quốc gia HN
35 Nguyễn Mai Phương 35-2007/CCĐD 532/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân luật học ĐH Luật HN
36 Trần Thị Bích Ngọc 36-2007/CCĐD 534/QĐ-SHTT 22/6/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật TP.HCM
37 Trần Hữu Nam                              37-2007/CCĐD 541/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân Luật, kỹ sư cơ khí ĐH Luật HN, ĐHBK Mous
38 Phan Việt Dũng 38-2007/CCĐD 542/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân Luật học ĐH Tổng hợp Humboldt Berlin
39 Nguyễn Quốc Hùng 39-2007/CCĐD 543/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân Pháp luật hình sự, thạc sĩ Luật ĐH Tổng hợp Humboldt Berlin
40 Phạm Đức Thắng                          40-2007/CCĐD 544/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân Luật ĐH Quốc gia HN
41 Cao Thị Hoà 41-2007/CCĐD 545/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân TP và HC Nhà nước ĐH Luật HN
42 Nguyễn Thị Hằng 42-2007/CCĐD 546/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân Tiếng Pháp ĐH Ngoại Ngữ HN
43 Phạm Thị Mỹ Xuyên 43-2007/CCĐD 547/QĐ-SHTT 27/6/2007 Kỹ sư CNSH và Thực phẩm ĐH Bách khoa HN
44 Đoàn Phương 44-2007/CCĐD 549/QĐ-SHTT 27/6/2007 Kỹ sư Mỏ ĐH Bách khoa HN
45 Dương Mai Anh 45-2007/CCĐD 550/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân Luật KT và luật QT ĐH Luật HN
46 Nguyễn Bá Hội 46-2007/CCĐD 551/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
47 Lê Thị Hương Giang 47-2007/CCĐD 553/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
48 Đặng Trần Nguyên 48-2007/CCĐD 554/QĐ-SHTT 27/6/2007 Kỹ sư Vật lý học ĐH Vật lý vô tuyến điện
49 Nguyễn Thị Xuân Hồng 49-2007/CCĐD 555/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
50 Nguyễn Quỳnh Liên 50-2007/CCĐD 557/QĐ-SHTT 27/6/2007 Kỹ sư Hoá ĐH Công nghệ hoá học Menđeleep, Matxcơva
51 Nguyễn Văn Kiên 51-2007/CCĐD 559/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân Luật tư pháp ĐH Luật TP.HCM
52 Vũ Thanh Uyển 52-2007/CCĐD 560/QĐ-SHTT 27/6/2007 Cử nhân luật học ĐH Luật TP.HCM
53 Nguyễn Tiến Lập                      53-2007/CCĐD 563/QĐ-SHTT 28/6/2007 Cử nhân Luật Kinh tế ĐH Martin Luther- Đức
53 Nguyễn Tiến Lập (Cấp lại lần I)                  53-2007/CCĐD 2133/QĐ-SHTT 16/9/2011 Cử nhân Luật Kinh tế ĐH Martin Luther- Đức
54 Phạm Thị Thu Hà                  54-2007/CCĐD 564/QĐ-SHTT 28/6/2007 Cử nhân Kinh tế ĐH Bưu điện Matxcơva
55 Hồ Ngọc Lâm 55-2007/CCĐD 565/QĐ-SHTT 28/6/2007 Kỹ sư Tổ chức xử lý thông tin ĐH Thống kê KT Matxcơva
56 Nguyễn Quang Minh 56-2007/CCĐD 566/QĐ-SHTT 28/6/2007 Cử nhân Luật học ĐH Quốc gia HN
57 Nguyễn Việt Sơn                            57-2007/CCĐD 1032/QĐ-SHTT 25/05/2011 Cử nhân luật học ĐH Luật HN
57 Nguyễn Việt Sơn (Cấp lại lần I)                        57-2007/CCĐD 567/QĐ-SHTT 28/6/2007 Cử nhân luật học ĐH Luật HN
58 Tạ Hồng Nhung 58-2007/CCĐD 568/QĐ-SHTT 28/6/2007 Cử nhân luật học ĐH Tổng hợp Hà Nội
59 Nguyễn Toàn Thắng 59-2007/CCĐD 570/QĐ-SHTT 28/6/2007 Cử nhân Luật, luật sư ĐH Luật HN, Học viện tư pháp quốc gia
60 Lê Đức Thắng 60-2007/CCĐD 571/QĐ-SHTT 28/6/2007 Điều tra tội phạm ĐH An ninh ND
61 Đoàn Hồng Sơn 61-2007/CCĐD 573/QĐ-SHTT 28/6/2007 Cử nhân Luật kinh tế ĐH Luật HN
62 Đào Thị Thu Hiền 62-2007/CCĐD 574/QĐ-SHTT 28/6/2007 Cử nhân Đông phương, KT ĐH KHXH&NV, ĐHTMHN
63 Lê Thanh Tản 63-2007/CCĐD 576/QĐ-SHTT 28/6/2007 Kỹ sư Đường sắt ĐH Đường sắt Matxcơva
64 Nguyễn Thế Long 64-2007/CCĐD 577/QĐ-SHTT 28/6/2007 Kỹ sư Cơ khí ĐH Kỹ thuật điện ảnh Lêningrad
65 Triều Sơn Đặng Hoàng Khanh 65-2007/CCĐD 579/QĐ-SHTT 28/6/2007 Kỹ sư Hoá ĐH Bách Khoa TP.HCM
66 Lê Minh Quang 66-2007/CCĐD 603/QĐ-SHTT 2/7/07 Cử nhân Tiếng Anh ĐH Ngoại Ngữ HN
67 Nguyễn Thị Thu 67-2007/CCĐD 593/QĐ-SHTT 2/7/07 Cử nhân Tiếng Anh - Sư phạm ĐH Ngoại ngữ HN
68 Bùi Đình Tế 68-2007/CCĐD 594/QĐ-SHTT 2/7/07 Cử nhân luật học ĐH Luật HN
69 Lã Hữu Đa 69-2007/CCĐD 595/QĐ-SHTT 2/7/07 Kỹ sư Động vật ĐH Tổng hợp HN
70 Nguyễn Tiến Xuyên 70-2007/CCĐD 597/QĐ-SHTT 2/7/07 Kỹ sư chế tạo máy ĐH Kỹ thuật Praha-Tiệp
71 Ngô Khắc Tuấn 71-2007/CCĐD 598/QĐ-SHTT 2/7/07 Kỹ sư thông tin hữu tuyến điện ĐH Thông tin liên lạc
72 Phạm Đình Tuấn 72-2007/CCĐD 599/QĐ-SHTT 2/7/07 Kỹ sư nông hoá ĐH Nông nghiệp Matxcova
73 Triệu Đức Hưng 73-2007/CCĐD 600/QĐ-SHTT 2/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Luật TP.HCM
74 Đào Văn Tám 74-2007/CCĐD 636/QĐ-SHTT 11/7/07 ĐH La Habana -Cuba
75 Trần Tấn Minh 75-2007/CCĐD 637/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Kinh tế kỹ thuật khai thác mỏ Chuyên nghiệp khai thác mỏ và kỹ thuật năng lượng Senftenberrg
76 Phạm Tất Thắng 76-2007/CCĐD 638/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương
77 Dương Thanh Tú 77-2007/CCĐD 639/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật kinh tế ĐH Dân lập Phương Đông
78 Nguyễn Minh Đức                        78-2007/CCĐD 641/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Vô tuyến điện ĐH Bách khoa HN
79 Nguyễn Minh Hương      79-2007/CCĐD 642/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Công nghệ thực phẩm ĐH CN thực phẩm Mockva
80 Nguyễn Thu Anh            80-2007/CCĐD 643/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư hóa giấy, Cử nhân luật Học Viện Kỹ thuật Lâm nghiệp, St. Petersburg, Nga; ĐH Luật HN
81 Trần Thị Tuyết Trinh 81-2007/CCĐD 644/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Tiếng Anh ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
82 Khương Thu Hương 82-2007/CCĐD 646/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Công nghệ in ĐH Ấn loát Matxcơva
83 Đặng Trần Anh 83-2007/CCĐD 671/QĐ-SHTT 11/7/07 Bác sĩ nhi khoa ĐH Y Lêningrat
84 Trần Thanh Nguyệt 84-2007/CCĐD 603/QĐ-SHTT 2/7/07 Cử nhân Luật kinh tế ĐH Pháp lý HN
84 Trần Thanh Nguyệt (Cấp lại lần I) 84-2007/CCĐD 1407/QĐ-SHTT 30/07/2010 Cử nhân Luật kinh tế ĐH Pháp lý HN
85 Đỗ Bích Vân 85-2007/CCĐD 604/QĐ-SHTT 2/7/07 Kỹ sư CN thực phẩm ĐH Bách khoa HN
86 Nguyễn Thị Hải Anh 86-2007/CCĐD 605/QĐ-SHTT 2/7/07 Cử nhân KT đối ngoại ĐH Ngoại thương
87 Trần Việt Phương 87-2007/CCĐD 648/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân luật học ĐH Khoa học tự nhiên
88 Đỗ Thị Mỹ Liên 88-2007/CCĐD 650/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Tiếng Anh ĐH KHXH&NV
89 Phan Thị Ngọc Lan 89-2007/CCĐD 651/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Công nghệ hoá vật liệu điện ảnh - nhiếp ảnh ĐH KT điện ảnh Leningrad
90 Ngô Đại Hồng 90-2007/CCĐD 653/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Quá trình vật lý ngành khia thác mỏ ĐH Mỏ Moskva
91 Vũ Khắc Trai 91-2007/CCĐD 654/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư cơ khi chế tạo máy ĐH Bách khoa HN
92 Đặng Huy Bỉnh 92-2007/CCĐD 655/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Quản trị kinh doanh ĐH Kinh tế quốc dân HN
93 Phạm Thị An 93-2007/CCĐD 657/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật học ĐH KHXH&NV
94 Nguyễn Thị Xuân Dung 94-2007/CCĐD 658/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Hoá phân tích ĐH Tổng hợp Khắccốp
95 Trịnh Mỹ Hạnh 95-2007/CCĐD 660/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật, Cử nhân Ngoại ngữ ĐH Luật HN, ĐH ngoại ngữ
96 Phạm Thành Long 96-2007/CCĐD 661/QĐ-SHTT 11/7/07
97 Bạch Thị Lệ Thoa 97-2007/CCĐD 754/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Tư pháp ĐH Luật HN
98 Hoàng Ngọc 98-2007/CCĐD 663/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật Kinh tế ĐH Dân lập phương đông
99 Nghiêm Thị Ngọc Bích 99-2007/CCĐD 664/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Quốc gia HN
100 Trần Hữu Trà 100-2007/CCĐD 665/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân kinh tế ĐH Kinh tế quốc dân HN
101 Lê Tuấn Anh 101-2007/CCĐD 667/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư CN thực phẩm ĐHBK Hà Nội
102 Võ Đình Thắng 102-2007/CCĐD 668/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Ngoại giao ĐH Ngoại giao
103 Nguyễn Thị Minh Châu 103-2007/CCĐD 669/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật kinh tế và luật QT ĐH Luật HN
104 Nguyễn Trung 104-2007/CCĐD 670/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư cơ khí nông lâm ĐH Nông lâm TP.HCM
105 Điêu Ngọc Tuấn 105-2007/CCĐD 672/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân TP và HC nhà nước ĐH Luật HN
106 Vũ Thị Kim Dung 106-2007/CCĐD 672/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Công nghệ hoá học ĐH Bách Khoa HN
107 Nguyễn Thị Pha 107-2007/CCĐD 673/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Pháp luật KT và luật quốc têa ĐH Luật HN
108 Bùi Quang Hưng 108-2007/CCĐD 674/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật hành chính ĐH Pháp lý HN
109 Lê Xuân Phỉ 109-2007/CCĐD 675/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Hoá học ĐH Tổng hợp TP.HCM
110 Bùi Thị Anh Bắc        110-2007/CCĐD 365/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật, Cử nhân Pháp văn ĐH Luật, ĐH Ngoại ngữ HN
110 Bùi Thị Anh Bắc (cấp lại lần I) 110-2007/CCĐD 485/QĐ-SHTT 30/03/2010 Cử nhân Luật, Cử nhân Pháp văn ĐH Luật, ĐH Ngoại ngữ HN
111 Cao Khánh Thu 111-2007/CCĐD 677/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư công nghệ hoá HV Kỹ thuật lâm nghiệp Lenin grat
112 Lã Hồng Phương 112-2007/CCĐD 678/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Chế tạo và SX thiết bị vô tuyến điện ĐH Bách khoa Ođétxa
113 Trần Thị Hồng Vân                113-2007/CCĐD 679/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Tài chính kế toán ĐH Kinh tế tài chính Leningrad
114 Phạm Hồng Nhung 114-2007/CCĐD 680/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Kế toán ĐH Illinois
115 Nguyễn Trọng Tú 115-2007/CCĐD 681/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật ĐH Quốc gia HN
116 Nguyễn Xuân Tám 116-2007/CCĐD 682/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Xây dựng cảng ĐH Bách khoa HN
117 Hoàng Sỹ Lâm                        117-2007/CCĐD 683/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Sinh học ĐH Khoa học tự nhiên
118 Diệp Thị Hoài Nam 118-2007/CCĐD 684/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Tổng hợp HN
119 Nguyễn Thị Minh Thu 119-2007/CCĐD 685/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân TP và hành chính NN ĐH Luật HN
120 Nguyễn Như Hiếu 120-2007/CCĐD 686/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Tổng hợp HN
121 Bùi Văn Hôm 121-2007/CCĐD 688/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Chế tạo máy ĐH Cơ điện
122 Lê Trí Dũng 122-2007/CCĐD 689/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Luật TP.HCM
123 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 123-2007/CCĐD 690/QĐ-SHTT 28/6/2007 Kỹ sư kinh tế ĐH Nông lâm Huế
124 Đỗ Thu Hường 124-2007/CCĐD 691/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật KT ĐH DL Phương Đông
125 Phạm Thị Ngọc Dung 125-2007/CCĐD 692/QĐ-SHTT 22/6/2007
126 Trần Thị Trinh 126-2007/CCĐD 693/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân luật học ĐH Luật HN
127 Nguyễn Thị Hồng Linh 127-2007/CCĐD 694/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Quản lý xã hội ĐH KHXH&NV Hà Nội
128 Võ Thị Minh Tâm 128-2007/CCĐD 695/QĐ-SHTT 11/7/07 Kỹ sư Hoá cao phân tử ĐH Hoá Carl Schorlemmer - Đức
129 Nguyễn Thị Bảo Hằng 129-2007/CCĐD 696/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Luật TP.HCM
130 Đỗ Anh Tuấn 130-2007/CCĐD 697/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Pháp luật kinh tế ĐH Luật HN
131 Nguyễn Thị Quỳnh 131-2007/CCĐD 698/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân tư pháp ĐH Luật HN
132 Lê Thục Hiền 132-2007/CCĐD 699/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Tiếng Nga sư phạm ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
133 Trần Thị Kiều Hoa 133-2007/CCĐD 701/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
134 Trương Bích Huệ 134-2007/CCĐD 702/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Địa lý ĐH Khoa học tự nhiên
135 Phạm Vũ Khánh Toàn 135-2007/CCĐD 703/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Thiên văn ĐH Migaik, Maxcơva
136 Dương Tử Giang 136-2007/CCĐD 704/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Hệ thống điện lực ĐH Năng lượng Matxcơva
137 Nguyễn Xuân Thu 137-2007/CCĐD 705/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Toán ứng dụng ĐH Tổng hợp Taskent
138 Bạch Thanh Bình 138-2007/CCĐD 706/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Trắc địa ứng dụng ĐH Bách khoa Taskent
139 Đỗ Chính Đại 139-2007/CCĐD 707/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Trắc địa ảnh ĐH Mỏ dịa chất
140 Vũ Thị Nguyệt Nga 140-2007/CCĐD 708/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
141 Phạm Thị Phương 141-2007/CCĐD 709/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật ĐH Tổng hợp HN
142 Thiều Hải Yến 142-2007/CCĐD 710/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư công nghệ vi sinh ĐH Công nghệ thực phẩm Bungari
143 Nguyễn Thị Mỹ Dung 143-2007/CCĐD 711/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Tư pháp ĐH Luật HN
144 Nguyễn Thị Kim Oanh 144-2007/CCĐD 712/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật kinh tế ĐH Mở HN
145 Phan Minh Hiền 145-2007/CCĐD 713/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Hoá chất ĐH Bách khoa HN
146 Đỗ Thị Minh Thuỷ 146-2007/CCĐD 714/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân luật học ĐH Tổng hợp Mônđôva
147 An Na 147-2007/CCĐD 715/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
148 Dương Thanh Thuỷ 148-2007/CCĐD 716/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật kinh tế ĐH Tổng hợp Leipzig
149 Nguyễn Anh Trà 149-2007/CCĐD 717/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật ĐH Luật HN
150 Phạm Thị Mỹ Dung 150-2007/CCĐD 718/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật KT ĐH DL Phương Đông
151 Trần Thị Thanh Thuỷ 151-2007/CCĐD 719/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật KT và luật QT ĐH Luật HN
152 Nguyễn Thị Hồng Hải 152-2007/CCĐD 720/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật, Cử nhân Tiếng Anh ĐH Luật HN, Ngoại Ngữ HN
153 Trịnh Thị Mai Lan 153-2007/CCĐD 721/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Hoá học ĐH Tổng hợp HN
154 Trần Thị Hương Thảo 154-2007/CCĐD 722/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật kinh tế ĐH Luật HN
155 Nguyễn Thị Phi Nga 155-2007/CCĐD 723/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật học ĐH KHXH&NV
156 Phạm Lan Hương 156-2007/CCĐD 724/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Công nghệ thực phẩm ĐH Bách khoa HN
157 Nguyễn Thị Mai Linh 157-2007/CCĐD 725/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật kinh tế ĐH Luật HN
158 Đặng Phượng Lệ 158-2007/CCĐD 726/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Tư pháp &HCNN ĐH Luật HN
159 Nguyễn Tú Anh 159-2007/CCĐD 727/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư CN thực phẩm ĐH Bách khoa HN
160 Hoàng Thị Thanh Huyền 160-2007/CCĐD 728/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật học ĐH KHXH&NV
161 Bùi Kim Dung 161-2007/CCĐD 729/QĐ-SHTT 12/7/07 ĐH DL Phương Đông
162 Phạm Thị Dung 162-2007/CCĐD 730/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân luật học ĐH Luật HN
163 Nguyễn Thị Hoa 163-2007/CCĐD 731/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật KT và luật QT ĐH Luật HN
164 Đỗ Thanh Thuỷ 164-2007/CCĐD 732/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật QT ĐH Luật HN
165 Lê Anh Dũng 165-2007/CCĐD 733/QĐ-SHTT 12/7/07 ĐH Tổng hợp Hà Nội
166 Phạm Khoa Văn 166-2007/CCĐD 734/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư hóa lý luyện lim ĐH Luyện kim Liên Xô
167 Nguyễn Thanh Quang 167-2007/CCĐD 735/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy ĐH Bách khoa HN
168 Nguyễn Phạm Minh 168-2007/CCĐD 736/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Công nghệ hoá học ĐH Bách khoa HN
169 Trần Bình 169-2007/CCĐD 737/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư ĐH Bách khoa Hà Nội
170 Nguyễn Hoàng Tuấn 170-2007/CCĐD 738/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư chế tạo máy ĐH Bách khoa HN
171 Hoàng Yến 171-2007/CCĐD 739/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Tài chính KT ĐH Kinh tế TP.HCM
172 Bùi Minh Tâm 172-2007/CCĐD 740/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Trắc địa ĐH Trắc địa Matxcơva
173 Phạm Đại Lợi 173-2007/CCĐD 741/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Điện tử ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
174 Nguyễn Văn Điệp 174-2007/CCĐD 742/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân KT và tâm lý LĐXH ĐH Công Đoàn SVERNIC
175 Phạm Tuấn Anh 175-2007/CCĐD 743/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Cơ khí động lực ĐHSPKT TP.HCM
176 Nguyễn Thành Long 176-2007/CCĐD 744/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Pháp lý ĐH Tổng hợp Kishinev
177 Nguyễn Trường An 177-2007/CCĐD 745/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Kinh tế và tổ chức nông nghiệp ĐH Nông nghiệp Taskent
178 Nguyễn Văn Tráng 178-2007/CCĐD 746/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư máy ĐH Chế tạo máy Vorosilovgrad
179 Phạm Mạnh Nam 179-2007/CCĐD 747/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Kinh tế và tổ chức công nghiệp hoá ĐH Dầu hoá Bacu
180 Vũ Mạnh Hùng 180-2007/CCĐD 748/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Điện tử Viễn thông ĐH Khoa học tự nhiên
181 Nguyễn Đức Long 181-2007/CCĐD 749/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Luật HN
182 Nguyễn Hùng 182-2007/CCĐD 750/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Hoá dầu ĐH Hoá dầu Bacu
183 Lê Ngọc Sơn 183-2007/CCĐD 752/QĐ-SHTT 2/7/07 Cử nhân ĐH KHXH&NV
184 Lưu Mai Chi 184-2007/CCĐD 673/QĐ-SHTT 11/7/07 Cử nhân Tiếng Anh ĐH Ngoại ngữ HN
185 Bùi Thị Kim Oanh 185-2007/CCĐD 755/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật ĐH Luật HN
186 Nguyễn Thị Lan Hương 186-2007/CCĐD 756/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Tổng hợp HN
187 Nghiêm Quốc Bảo 187-2007/CCĐD 757/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Năng lượng điện ĐH Bách khoa Vinnisa
188 Lê Xuân Thảo 188-2007/CCĐD 758/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Vật lý, cử nhân Luật học ĐH Bách khoa Khaccốp
189 Lê Đăng Thọ 189-2007/CCĐD 759/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật KT, kỹ sư Xây dựng ĐH Mở HN, ĐH giao thông đường sắt Matxcơva
190 Chu Văn Quyến 190-2007/CCĐD 760/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật KT, Tổ chức QL xây dựng ĐH Mở HN, ĐH Quản lý Matxcơva
191 Nguyễn Thị Hương 191-2007/CCĐD 761/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật học ĐH Luật TPHCM
192 Đào Anh Tuấn 192-2007/CCĐD 762/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Kinh tế chính trị ĐH Tổng hợp HN
193 Nguyễn Văn Viễn 193-2007/CCĐD 764/QĐ-SHTT 12/7/07 Phó tiến sĩ luật
194 Nguyễn Vũ Nam 194-2007/CCĐD 766/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật học ĐH KHXH&NV
195 Nguyễn Thị Xuyến 195-2007/CCĐD 767/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Tiếng Anh ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
195 Nguyễn Thị Xuyến (cấp lại lần I) 195-2007/CCĐD 1035/QĐ-SHTT 10/6/09 Cử nhân Tiếng Anh ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
196 Nguyễn Anh Tuấn 196-2007/CCĐD 768/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật ĐH KHXH&NV
197 Lê Hoài Dương 197-2007/CCĐD 769/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Gia công kim loại bằng áp lực ĐH Kỹ thuật quân sự
198 Nguyễn Hồng ánh 198-2007/CCĐD 770/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Điện - điện tử ĐH Technische Hochschule Ilmenau
199 Bùi Thị Ngọc HIền 199-2007/CCĐD 771/QĐ-SHTT 12/7/07 Dược sĩ ĐH Dược HN
200 Võ Minh Trí 200-2007/CCĐD 772/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư ĐH Kỹ thuật
201 Đoàn Thị Hải Ninh 201-2007/CCĐD 773/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân sư phạm ĐH Sư phạm ngoại ngữ HN
202 Trần Việt Cường 202-2007/CCĐD 774/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Cơ khí nông nghiệp ĐH Cơ khí NN Belorussia
203 Lê Tùng 203-2007/CCĐD 775/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư sinh học ĐH Tổng hợp Mônđôva
204 Hoàng Thị Thịnh 204-2007/CCĐD 776/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân ĐH KHXH&NV
205 Nguyễn Thị Yến 205-2007/CCĐD 777/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Mỏ địa chất ĐH Mỏ Địa chất
206 Hồ Vĩnh Thịnh 206-2007/CCĐD 778/QĐ-SHTT 12/7/07 Cử nhân Luật quốc tế ĐH Luật HN
206 Hồ Vĩnh Thịnh (cấp lại lần I) 206-2007/CCĐD Cử nhân Luật quốc tế ĐH Luật HN
207 Nguyễn Đức Thản                    207-2007/CCĐD 779/QĐ-SHTT 12/7/07 Kỹ sư Luyện kim ĐH Bách khoa HN
208 Lê Tư                                            208-2007/CCĐD 940/QĐ-SHTT 15/08/2007 Kỹ sư ĐH Bách khoa HN
209 Nguyễn Anh Ngọc 209-2007/CCĐD 941/QĐ-SHTT 15/08/2007 Cử nhân Luật KT ĐH Luật HN
210 Tô Xuân Tuyến                        210-2007/CCĐD 942/QĐ-SHTT 15/08/2007 Cử nhân ĐH Tổng hợp Bungary
211 Nguyễn Đức Xuân 211-2007/CCĐD 943/QĐ-SHTT 15/08/2007 Cử nhân Luật ĐH Luật HN
212 Lê Quang Vinh 212-2007/CCĐD 944/QĐ-SHTT 15/08/2007 Cử nhận Luật quốc tế ĐH Luật HN
213 Đặng Thị Hồng Thuý 213-2007/CCĐD 1095/QĐ-SHTT 14/09/2007 Kỹ sư nông học ĐH Nông nghiệp Matxcơva
214 Đặng Thị Tố Hằng 214-2007/CCĐD 1096/QĐ-SHTT 14/09/2007 Cử nhân Luật, Kỹ sư nông học ĐH Luật HN, ĐH Nông nghiệp
215 Đặng Việt Cường 215-2007/CCĐD 1097/QĐ-SHTT 14/09/2007 Cử nhân Luật học ĐH BKHN, ĐH Luật HN
216 Đinh Nhật Quang 216-2007/CCĐD 1100/QĐ-SHTT 14/09/2007 Cử nhân Luật KT và luật quốc tế ĐH Luật HN
217 Đỗ Quang Hưng 217-2007/CCĐD 1101/QĐ-SHTT 14/09/2007 Cử nhân Luật QT, Thạc sĩ Luật ĐH Luật HN
218 Nguyễn Thị Hậu Sinh 218-2007/CCĐD 1102/QĐ-SHTT 14/09/2007 Cử nhân luật học ĐH Luật HN
219 Vũ Thị Hồng Yến 219-2007/CCĐD 1103/QĐ-SHTT 14/09/2007 Cử nhân Luật KT và luật QT ĐH Luật HN
220 Nguyễn Trần Tuyên 220-2007/CCĐD 1104/QĐ-SHTT 14/09/2007 Cử nhân Luật ĐH Luật Hà Nội
221 Nguyễn Nguyệt Dung 221-2007/CCĐD 1105/QĐ-SHTT 14/09/2007 Kỹ sư Công nghệ TP ĐH CN thực phẩm Matxcơva
222 Lê Thị Kim Dung 222-2007/CCĐD 1106/QĐ-SHTT 14/09/2007 Kỹ sư Hoá dầu ĐH Dầu khí Bacu
223 Phạm Nghiêm Xuân Bắc 223-2007/CCĐD 1107/QĐ-SHTT 14/09/2007 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy ĐH Cơ khí Matxcơva
224 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 224-2007/CCĐD 1112/QĐ-SHTT 14/09/2007 Cử nhân Luật học ĐH Luật TP.HCM
225 Trần Thị Việt Hà 225-2007/CCĐD 1113/QĐ-SHTT 14/09/2007 Cử nhân TP và HC nhà nước ĐH Luật HN
226 Đỗ Thị Thu Hà 226-2007/CCĐD 1115/QĐ-SHTT 14/09/2007 Cử nhân TP và HC nhà nước ĐH Luật HN
227 Lê Thiên 227-2007/CCĐD 1266/QĐ-SHTT 16/10/2007 Cử nhân Pháp luật quốc tế ĐH Luật HN
228 Đỗ Hoài Nam 228-2007/CCĐD 1267/QĐ-SHTT 16/10/2007 Cử nhân Báo chí Phân viện báo chí và tuyên truyền
229 Phan Thị Thuý Quỳnh 229-2007/CCĐD 1268/QĐ-SHTT 16/10/2007 CN Môi trường ĐH Bách khoa HN
230 Đỗ Thị Thu Nga 230-2007/CCĐD 1269/QĐ-SHTT 16/10/2007 Cử nhân Luật học ĐH KHXH&NV
231 Nguyễn Trung Thành 231-2007/CCĐD 1270/QĐ-SHTT 16/10/2007 Cử nhân Luật ĐH Luật HN
232 Nguyễn Mạnh Cường 232-2007/CCĐD 1271/QĐ-SHTT 16/10/2007 Cử nhân Luật KT và luật quốc tế ĐH Luật HN
233 Nguyễn Thùy Dương 233-2007/CCĐD 1272/QĐ-SHTT 16/10/2007 ĐH DL Phương Đông
234 Trần Thị Ngọc Thoa 234-2007/CCĐD 1297/QĐ-SHTT 19/10/2007 Kỹ sư nhiệt năng công nghiệp ĐH Bách khoa Min-xcơ
236 Nguyễn Viết Tuấn 235-2007/CCĐD 1298/QĐ-SHTT 19/10/2007
237 Nguyễn Thành Nguyên 236-2007/CCĐD 1300/QĐ-SHTT 19/10/2007 Kỹ sư Hoá vô cơ ĐH Bách khoa HN
238 Nguyễn Thị Minh Đức 237-2007/CCĐD 1299/QĐ-SHTT 19/10/2007 Cử nhân Luật học ĐH KHXH&NV
235 Trần Quang Phương                    238-2007/CCĐD 1561/QĐ-SHTT 6/12/07 Kỹ sư Hoá, thạc sĩ Kỹ thuật ĐH Quốc gia HN, Viện khoa học vật liệu quốc tế (ITIMS)
239 Lê Thị Hồng Tuyến 01-2007/CCĐD 1053/QĐ-SHTT 30/6/2008 Cử nhân Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
240 Đỗ Nguyễn Hiệp 01-2010/CCĐD 790/QĐ-SHTT 14/05/2010 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
241 Lê Viết Hưng 02-2010/CCĐD 791/QĐ-SHTT 14/05/2010 Kỹ sư Máy hoá Đại học Bách khoa Hà Nội
242 Bùi Ngọc Dương 03-2010/CCĐD 792/QĐ-SHTT 14/05/2010 Kỹ sư kinh tế Đại học Bách khoa Hà Nội
243 Kiều Tràng Hoài Nam 04-2010/CCĐD 793/QĐ-SHTT 14/05/2010 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
244 Hoàng Thị Lệ Hằng 05-2010/CCĐD 794/QĐ-SHTT 14/05/2010 Cử nhân Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
245 Vũ Thị Thu Hiền 06-2010/CCĐD 795/QĐ-SHTT 14/05/2010
246 Đỗ Đô Thành 07-2010/CCĐD 796/QĐ-SHTT 14/05/2010 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
247 Nguyễn Thị Hồng Anh 08-2010/CCĐD 797/QĐ-SHTT 14/05/2010 Kỹ sư Cao phân tử Đại học Bách khoa Hà Nội
248 Đặng Thế Đức 09-2010/CCĐD 798/QĐ-SHTT 14/05/2010 Cử nhân Luật Đại học tổng hợp Hà Nội
249 Nguyễn Thị Nhân Hậu 10-2010/CCĐD 925/QĐ-SHTT 26/05/2010 Ngữ anh văn Đại học KHXH&NV Tp. HCM
250 Nguyễn Thị Lãm 11-2010/CCĐD 926/QĐ-SHTT 26/05/2010 Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
251 Nguyễn Thị Như Hoài 12-2010/CCĐD 927/QĐ-SHTT 26/05/2010 Cử nhân Luật Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
252 Phạm Thị Thanh Hiền 13-2010/CCĐD 928/QĐ-SHTT 26/05/2010 Cử nhân Khoa học Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn
253 Ninh Thị Thanh Thuỷ 14-2010/CCĐD 929/QĐ-SHTT 26/05/2010 Cử nhân Luật Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
254 Trần Thị Hải Hà 15-2010/CCĐD 930/QĐ-SHTT 26/05/2010 Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
255 Đinh Thị Minh Loan 16-2010/CCĐD 931/QĐ-SHTT 26/05/2010 Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
255 Đinh Thị Minh Loan (cấp lại lần I) 16-2010/CCĐD 866/QĐ-SHTT 26/4/2012 Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
256 Đặng Tuyết Vinh 17-2010/CCĐD 932/QĐ-SHTT 26/05/2010 Sinh vật/Thạc sĩ Luật SHTT Đại học Tổng hợp QG SIMPHEROPOL/ Đại học Melbourne 
257 Nguyễn Thanh Mai 18-2010/CCĐD 1215/QĐ-SHTT 30/06/2010 Cử nhân Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
258 Nguyễn Duy Dũng 19-2010/CCĐD 1216/QĐ-SHTT 30/06/2010 Cử nhân Khoa học Đại học Khoa học Tự nhiên
259 Đoàn Phương Thảo 20-2010/CCĐD 1217/QĐ-SHTT 30/06/2010 Cử nhân kinh tế Đại học KT TP. HCM
260 Hà Thị Ngọc Trâm 21-2010/CCĐD 1218/QĐ-SHTT 30/06/2010 Dược sĩ cao cấp Đại học Dược Hà Nội
261 Vũ Thị Hồng Nhung 22-2010/CCĐD 1219/QĐ-SHTT 30/06/2010 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
261 Vũ Thị Hồng Nhung (cấp lại lần I) 22-2010/CCĐD 1674/QĐ-SHTT 29/07/2011 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
262 Đoàn Trần Diễm My 23-2010/CCĐD 1220/QĐ-SHTT 30/06/2010 Cử nhân Luật Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
263 Phạm Thị Nga 24-2010/CCĐD 1403/QĐ-SHTT 30/07/2010 Cử nhân Quản lý xã hội Đại học KHCH&NV
264 Phan Thanh Hoàng Minh 25-2010/CCĐD 1404/QĐ-SHTT 30/07/2010 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
265 Lê Thị Hồng Nhung 26-2010/CCĐD 1405/QĐ-SHTT 30/07/2010 Cử nhân Ngoại ngữ Đại học Ngoại thương
266 Đặng Hoàng Dũng 27-2010/CCĐD 1406/QĐ-SHTT 30/07/2010 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
267 Lê Thị Hòa An 28-2010/CCĐD 1602/QĐ-SHTT 20/08/2010 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
268 Đào Thị Thu Hằng 29-2010/CCĐD 1603/QĐ-SHTT 20/08/2010 Cử nhân Ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ
269 Đỗ Thị Tuệ 30-2010/CCĐD 1677/QĐ-SHTT 30/8/2010 Cử nhân Quan hệ quốc tế Học viện Quan hệ quốc tế
269 Đỗ Thị Tuệ (Cấp lại lần 1) 30-2010/CCĐD 3149/QĐ-SHTT 14/12/2012 Cử nhân Quan hệ quốc tế Học viện Quan hệ quốc tế
270 Nguyễn Hữu Phú 31-2010/CCĐD 1678/QĐ-SHTT 30/8/2012 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
271 Lê Thị Thu Hương 32-2010/CCĐD 1900/QĐ-SHTT 6/10/10 Cử nhân ngoại ngữ Đại học Bách khoa Hà Nội
272 Lê Thị Lan Hương 33-2010/CCĐD 1901/QĐ-SHTT 6/10/10 Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
272 Lê Thị Lan Hương (Cấp lại lần 1) 33-2010/CCĐD 1202/QĐ-SHTT 6/3/13 Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
273 Dương Thị Thanh Bình 34-2010/CCĐD 2291/QĐ-SHTT 23/11/2010 Cử nhân Luật Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
274 Trịnh Ngọc Diệp 01-2011/CCĐD 390/QĐ-SHTT 28/02/2011 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
275 Đỗ Văn Uân 01-2012/CCĐD 367/QĐ-SHTT 1/3/12 Cử nhân Quản lý xã hội Đại học KHXH&NV
276 Nguyễn Tiến Tạo 02-2012/CCĐD 368/QĐ-SHTT 1/3/12 Cử nhân luật Đại học Luật HN
277 Đào Thúy Hoàn 03-2012/CCĐD 369/QĐ-SHTT 1/3/12 Cử nhân Tiếng Nga Đại học Ngoại ngữ HN
278 Vũ Thành Công 04-2012/CCĐD 370/QĐ-SHTT 1/3/12 Cử nhân kinh tế Đại học Thương mại
279 Phạm Thanh Tuấn 05-2012/CCĐD 371/QĐ-SHTT 1/3/12 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
280 Lê Xuân Lộc 06-2012/CCĐD 372/QĐ-SHTT 1/3/12 Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
281 Trần Thị Tám 07-2012/CCĐD 373/QĐ-SHTT 1/3/12 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
281 Trần Thị Tám (Cấp lại lần 1) 07-2012/CCĐD 1861/QĐ-SHTT 8/2/13 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
282 Trần tất Thắng 08-2012/CCĐD 374/QĐ-SHTT 1/3/12 Cử nhân Hoá học Đại học Tổng hợp Hà Nội
283 Trần Mạnh Hùng 09-2012/CCĐD 375/QĐ-SHTT 1/3/12 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
284 Nguyễn Thị Vân Hà 10-2012/CCĐD 376/QĐ-SHTT 1/3/12 Cử nhân Ngoại Ngữ Đại học tổng hợp Tp. HCM
285 Nguyễn Tuấn Khang 11-2012/CCĐD 630/QĐ-SHTT 22/3/2012 Cử nhân Luật Đại học Luật HN
286 Vũ Thị Yến 12-2012/CCĐD 631/QĐ-SHTT 22/3/2012 Kỹ sư Công nghệ sinh học Đại học Bách khoa HN
287 Nguyễn Văn Hải 13-2012/CCĐD 632/QĐ-SHTT 22/3/2012 Kỹ sư công nghệ vật liệu Đại học Bách khoa HN
288 Phạm Hoàng Yến 14-2012/CCĐD 632/QĐ-SHTT 22/3/2012 Kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội
289 Khúc Dương Thọ 15-2012/CCĐD 647/QĐ-SHTT 26/3/2012 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
290 Trần Trung Kiên 16-2012/CCĐD 648/QĐ-SHTT 26/3/2012 Thạc sĩ Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
291 Nguyễn Ngọc Phát 17-2012/CCĐD 649/QĐ-SHTT 26/3/2012 Cử nhân luật Đại học Luật TP. HCM
292 Nguyễn Bùi Anh Tuấn 18-2012/CCĐD 650/QĐ-SHTT 26/3/2012 Cử nhân Luật Đại học Luật HN
293 Phan Phương Liên 19-2012/CCĐD 870/QĐ-SHTT 26/4/2012 Thạc sỹ hoá học Đại học Bách khoa Budapest (Hunggari)
294 Hoàng Thị Bích Ngọc 20-2012/CCĐD 871/QĐ-SHTT 26/4/2012 Cử nhân luật Đại học Luật HN
295 Võ Duy Tuyến 21-2012/CCĐD 872/QĐ-SHTT 26/4/2012 Kỹ sư Đại học Giao thông vận tải
296 Đoàn Thu Hồng 22-2012/CCĐD 873/QĐ-SHTT 26/4/2012 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
297 Bùi Thảo Lê 23-2012/CCĐD 874/QĐ-SHTT 26/4/2012 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
298 Nguyễn Duy Thơ 24-2012/CCĐD 875/QĐ-SHTT 26/4/2012 Cử nhân Luật Đại học Luật HN
299 Hà Hoàng Lê 25-2012/CCĐD 876/QĐ-SHTT 26/4/2012 Cử nhân Quan hệ QT Học viện Quan hệ quốc tế
300 Nguyễn Thị Trang 26-2012/CCĐD 992/QĐ-SHTT 11/5/12 Cử nhân công nghệ sinh học Đại học Khoa học tự nhiên
301 Nguyễn Việt Hoa 27-2012/CCĐD 993/QĐ-SHTT 11/5/12 Cử nhân luật Đại học Quốc gia Hà Nội
302 Nguyễn Vũ Quân 28-2012/CCĐD 994/QĐ-SHTT 11/5/12 Cử nhân Ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ
303 Lê Xuân Tiến Trung 29-2012/CCĐD 1053/QĐ-SHTT 17/05/2012 Cử nhân thương mại Đại học RMIT
304 Lê Xuân Trường 30-2012/CCĐD 1054/QĐ-SHTT 17/05/2012 Cử nhân luật Đại học Quốc gia Hà Nội
305 Phan Quốc Nguyên 31-2012/CCĐD 1055/QĐ-SHTT 17/05/2012 Thạc sỹ Luật KTQT Trường Đại học TOURS (Pháp)
306 Trần Thị Cẩm Giang 32-2012/CCĐD 1056/QĐ-SHTT 17/05/2012 Cử nhân luật Đại học Luật TP. HCM
307 Nguyễn Thị Nhật Nguyệt 33-2012/CCĐD 1057/QĐ-SHTT 17/05/2012 Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
308 Vũ Thị Hải Vân 34-2012/CCĐD 1058/QĐ-SHTT 17/05/2012 Cử nhân ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ
309 Nguyễn Thị Như Hoa 35-2012/CCĐD 1213/QĐ-SHTT 1/6/12 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội
310 Nguyễn Thị Thu 36-2012/CCĐD 1857/QĐ-SHTT 6/8/12 Cử nhân Luật Đại học Luật HN
311 Chu Lê Quyên 37-2012/CCĐD 1858/QĐ-SHTT 6/8/12 Cử nhân Quản lý SHTT Đại học Luân Đôn
312 Lê Thị Nam Giang 38-2012/CCĐD 1859/QĐ-SHTT 6/8/12 Cử nhân Luật Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
313 Nguyễn Thị Thúy 01-2013/CCĐD 1644/QĐ-SHTT 7/26/13 Cử nhân Ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ
  Doanh nghiệp liên kết
 
Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo A.G.L
Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Hotline: 0988890358
              0938877897
   TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 
    Hot line: 093.8877.897
 
Số lượng truy cập
2654348
TodayToday202
YesterdayYesterday572
This WeekThis Week709
This MonthThis Month2997
All DaysAll Days2654348
Highest 01-12-2015 : 9844