Cà phê luật

Thứ ba, 25 Tháng 11 2014 18:44
Cơ hội thực tập tại Digital sheet
Share on Facebook

- Thời gian thực tập: từ 3 tháng trở lên

- Công việc cần thực hiện trong thời gian thực tập: chuyên sâu vào các mảng hợp đồng License, Hire for rent Agreement, NDA, quy trinh bảo mật thông tin trong sản xuất của nhà máy,....

- Chế độ đãi ngộ: nếu kết quả thực tập tốt, công ty có chi phí hỗ trợ và nhận làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

- Điều kiện để được nhận thực tập: kết quả học tập: loại khá trở lên, ngoại ngữ: tiếng Anh, đọc viết lưu loát.

- Địa điểm thực tập: số 22 Nguyen Van Dung, P.6, Q.5 hoặc nhà máy tại khu công nghiệp VSIP1, Binh Duong.

Hồ sơ xin thực tập (sơ yếu lý lịch, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh nếu có, không cần chứng thực) vui lòng gửi về JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING .

Thời hạn nhận hồ sơ: chậm nhất 17:00 ngày 01/12/2014. Ưu tiên cho hồ sơ đến trước.